ABUKO, s.r.o.
Michelská 3/9
140 00, Praha 4
e-mail: info@abuko.cz

IČO: 273 78 250
Bankkonto:
2142110001/2400


YUDO.CZ - Výroba systémů tlakového vstřikování plastů Hot Runner System

PRODUKTEN

Spritzgussteile